Každý si to rád užívá. Překontroluje, zda je vše v pořádku a už se těší do vody. Jen je třeba ještě vyměnit tamto a tohle a už se můžeme koupat. Tak směle do toho. Při koupání zapínáme filtraci a zjistíme, že je něco v nepořádku. Aha, je třeba vyměnit filtrační médium, tedy písek. Ten starý je již obroušený a neplná účel. Takže jej vyjmeme a vyhodíme? Nenenene. Vyjmeme ano, avšak vyhazovat jej netřeba. Můžete jím například vysypat cestičku na zahrádce. Nebo jej použít jinak, jistě na něco přijdete. Nyní je třeba dát nový. Ale pozor, zkuste něco jiného, než je klasický písek. Ptáte se co? Zeolit. A proč zrovna ten?

velký bazén

Nelze zde samozřejmě vypsat všechny výhody, ale letem světem se mrkneme na tu hlavní. Voda ve filtraci písková zrníčka obtéká. Vlastně jsou ta zrníčka pórovitá a kolem pórů jsou hrany. Ty vodu čistí. A když se časem obrousí, přestane být filtrace účinná. Což může být za dva roky, stejně jako za pět, podle toho, jak je filtrace v provozu a jaké množství vody přes ni projde. Lépe řečeno proteče.

U zeolitu je to poněkud jinak. Jeho zrnka v sobě ukrývají mikro tunely. Tím pádem tyto zrníčka voda neobtéká, ale protéká přímo jimi, čímž je filtrace asi několikrát účinnější. Což je jednoznačně obrovské plus. No řekněte sami. Takže má oproti písku delší životnost.

dívka v bazénu

Další plusy jen stručně, zeolit dokáže eliminovat pachy, ale také sníží vaši spotřebu chemie. Někde se udává že umí vyměnit nežádoucích amonné iontů za ionty vápenaté, hořečnaté a sodné. Tím se hodně stabilizuje pH vody. Je tedy jasné, co by mělo při volbě filtračního média u vás zvítězit. Výhody jsou zcela jasné, a to zde ještě nejsou vypsány všechny. Nuže, zeolit do filtrace by měl být vítězem a můžete si jej zakoupit přímo zde přes tento článek. Postačí jen kliknutí na odkaz, která je zde umístěn o něco výše a rázem se ocitnete na webu, kde si jej můžete koupit.