Taky si jistÄ› vzpomínáte na to, jak dříve byla auta, kde vůbec jste nepotÅ™ebovali autosedaÄky anebo jak dříve byla auta, kde nebyly jeÅ¡tÄ› vůbec bezpeÄnostní pásy? Já jsem sice vyrůstala už v takové dobÄ›, kde byly samozÅ™ejmÄ› bezpeÄnostní pásy, jenomže jeÅ¡tÄ› se také ale vzpomínám, že dÄ›deÄek mÄ›l trabanta, kde právÄ› vůbec žádné bezpeÄnostní pásy nebyly. Nebo možná byly, ale já si myslím, že dÄ›deÄek říkal, že právÄ› trabant vůbec nemÄ›l žádné bezpeÄnostní pásy, takže se vůbec nikdo nemusel poutat. Navíc já si také myslím, že to bylo hlavnÄ› kvůli tomu, že právÄ› trabant nejel moc rychle a možná, když jste na to úplnÄ› Å¡lápli, tak to možná jelo tak maximálnÄ› sedmdesát kilometrů v hodinÄ› a víc se to ani nedalo.

Jezděte opatrně.

Nebo možná ani ne. Potom si také vzpomínám, že jeÅ¡tÄ› já jako malá holka jsem vůbec nepotÅ™ebovala žádnou sedaÄku, ani si nedokáži pÅ™edstavit, jak bych tam sedÄ›la, protože jako malá holka jsem byla opravdu hodnÄ› obézní. Pochybuji, že bych se veÅ¡la do nÄ›jaké autosedaÄky, možná jenom na nÄ›jaký ten bobek, jak se tomu říká. Dokonce i moje sestra, která je o pÄ›t let mladší, tak také ona nemÄ›la jeÅ¡tÄ› vůbec žádnou autosedaÄku v autÄ›, protože jeÅ¡tÄ› žádné nebyly.

DÄ›ti chtÄ›jí bezpeÄí.

Ani nevím, jaký to byl rok, kdy se vymyslely autosedaÄky a také moc ani nevím, jaký to má vlastnÄ› smysl, protože si vezmÄ›te, kdybyste se fakt tÅ™eba vybourali, tak byste jeÅ¡tÄ› museli nÄ›jak složitÄ› hledat fakt, kde je zrovna umístÄ›na autosedaÄka, abyste mohli vysvobodit dítÄ›, protože když tÅ™eba budete vzhůru nohama v autÄ›, tak pochybuji, že to najdete tak lehce. Nebo když budete zranÄ›ni, tak by bylo tÅ™eba nejlepší, aby dítÄ› rychle vylezlo, ale když bude pÅ™ipoutané, tak sotva vyleze. A já si myslím, že jsou možná autosedaÄky v autÄ› zbyteÄné. SamozÅ™ejmÄ›, že mám malého syna a ten má také autosedaÄku, ale pÅ™edpokládám, že kdyby možná byla možnost, že by nemusely být autosedaÄky, tak já osobnÄ› bych autosedaÄku vůbec nedávala. PÅ™ijde mi to nepraktické.