O tom, že prakticky každý z nás má nÄ›jakého koníÄka, není nejmenších pochyb. VÄ›tÅ¡inou se mu také snažíme vÄ›novat, kdykoliv máme příležitost, mnohdy k nelibosti naší rodiny Äi přátel. Není tak pochyb, že by se mÄ›lo jednat o zábavnou, uklidňující aktivitu. I zde se vÅ¡ak může stát, že zažijeme cosi podobného pocitu vyhoÅ™ení, tedy že se mu budeme vÄ›novat prakticky jen z pocitu povinnosti, neboÅ¥ nadÅ¡ení vyprchá.

 

skládání Rubikovy kostky

 

To v nás samozÅ™ejmÄ› může vzbudit nelibost, a můžeme na sebe být také naÅ¡tvaní, zvláštÄ› pokud jsme do nÄ›j investovali mnoho Äasu a penÄ›z. NemÄ›li bychom se vÅ¡ak na sebe zlobit. Ukazuje se totiž, že se jedná o naprosto normální jev, zvláštÄ› pokud se dané vÄ›ci vÄ›nujeme skuteÄnÄ› intenzivnÄ›. Příkladem může být, když například soutěžíme v nÄ›jaké hÅ™e a intenzivnÄ› se pÅ™ipravujeme na turnaj. Potom můžeme být znechuceni, avÅ¡ak nemusíme se bát, jedná se o nÄ›co, co je naprosto normální.

 

Je samozÅ™ejmÄ› jasné, že to není nic příjemného, když nás nÄ›co takového potká. NaÅ¡tÄ›stí to neznamená, že bychom se museli svého koníÄku vzdát a hledat nový. Obvykle je totiž Å™eÅ¡ení pomÄ›rnÄ› jednoduché: staÄí, když si od nÄ›j dáme na nÄ›jakou dobu pauzu, kterou budeme striktnÄ› dodržovat. Uvidíte, že po nÄ›jakém Äase se staré nadÅ¡ení vrátí.

 

hraní videoher

 

ProÄ se to ale dÄ›je, když nás náš koníÄek tak baví? OdpovÄ›Ä zní, že mozek je vyÄerpán dlouhým soustÅ™edÄ›ním na jednu a tu samou vÄ›c. A relativnÄ› krátké pÅ™estávky bÄ›hem intenzivního tréninku nejsou ani zdaleka dostateÄné na kompletní regeneraci. Není tedy divu, že nám takto dává najevo svou nespokojenost. A pokud budeme tyto signály ignorovat, může to vést k mnoha nepÄ›kným komplikacím.

 

Jak tedy můžeme vidÄ›t, i u koníÄků platí ono známé „vÅ¡eho s mírou“. JistÄ›, ne vždy to jde dodržet, zvláštÄ› pokud chceme dosáhnout nÄ›jakých úspÄ›chů. PÅ™esto vÅ¡ak je dobré, abychom se o to alespoň v mezích možností pokusili. NaÅ¡emu tÄ›lo to totiž rozhodnÄ› dlužíme.